Svatojánské slavnosti NAVALIS

14. ročník obnovených slavností
pod Karlovým mostem v Praze
s třísetletou tradicí!

15. května 2022Maraton lađa - Službena web stranica

V letošním roce přivítáme
historické lodě z řeky NeretvyProgram – sobota 14. května 2022

  • Chorvatsko - Benátské odpoledne (náplavka u Hergetovy Cihelny)
CS / EN (pdf, 3.1MB)

Program – neděle 15. května 2022

  • Zdobení koní, Hradčanské náměstí
  • Žehnání koním a jezdcům, Hradčanské náměstí
  • Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
  • Svatojánské procesí na Karlův most
  • Maraton lodí z řeky Neretvy, plavba otužilců, Karlův most
  • Pobožnost před kostelem sv. Františka (Křižovnické nám.)
  • Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

CS | EN | HR | IT (pdf, 4.1 MB)Ohňostroj při slavnostech Navalis | Navalis
Jen jednou v roce Pražané a lidé z celého světa uvidí nejznámnější kamenný most v Čechách v tak impozantních kulisách. Současná situace v pražské komunální politice nám bohužel neumožňuje uspořádat ohňostroj jako v minulých ročnících.

Barokní koncert pod Karlovým mostem a světelné spectaculum

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ Svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. V předvečer svátku Svatého Jana Nepomuckého (na tzv. vigilii) se koná mše, procesí a barokní vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu.

Malba historie slavností Navalis | Navalis
Navštivte slavnost s několikasetletou tradicí od roku 1627.

5. května 1627

V Praze se konalo první hudební vystoupení na lodích u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera.

15. května 1868

Slavnost byla spojena s položením základního kamene Národního divadla.

15. května 2009

První novodobé obnovené NAVALIS se konalo u příležitosti 280. výročí svatořečení sv. Jana.

„Svatý Jan Nepomucký je patronem mostů, komunikace, dobré pověsti a lidí od vody“

Staňte se součástí Svatojánských slavnosti v historické Praze a odnesete si nezapomenutelný duchovní a kulturní zážitek.

Svatojánské slavnosti Navalis | Navalis

Svatého Jana Nepomuckého tradičně přijíždějí do Prahy uctít poutníci z celého světa

Každoročně do Prahy na tuto slavnost přijíždějí benátští gondoliéři. Svatý Jan Nepomucký je patron všech gondoliérů a jeden z osmi patronů Benátek. Socha Jana Nepomuckého je jedinou barokní sochou umístěnou přímo na břehu Grand Canalu v italských Benátkách.

Zažijte genia loci barokní Prahy!