Cesta sochy z Čech až na ostrov Vis v Chorvatsku

Vše začalo nápadem otce projektu Navalis, pražského převozníka Zdeňka Bergmana.

Jeho neúnavné organizování slavnosti k poctě českého světce Jana Nepomuckého u Karlova mostu. Jeho schopnost navazovat přátelství se všemi, kdo se plaví na lodích po řekách a mořích na všem co jen trochu plave, a které tento světec ochraňuje, aby se jim jejich plavidlo nepotopilo, neboť je jejich patronem. Je patronem dokonce i vorařů a potápěčů. To je to, co mě s projektem Navalis spojilo v roce 2012. Pracoval jsem na „Soše pod vodou“, soše Setkání svatého Jana Nepomuckého s andělem, která byla potápěči snesena a osazena na původní místo, 40m pod hladinou Slapské přehrady. Představena a požehnána byla předtím právě na Navalis. A nyní za mnou přišel Zdeněk Bergman s nápadem, ať vytvořím sochu pro ostrov Vis. Proč právě tam, si přečtěte zde.

Přečtěte si celý příběh

Osazení sochy svatého Jana Nepomuckého na ostrově Vis

Na ostrově Vis ve městě Komiža bude v polovině června osazna socha svatého Jana Nepomuckého. Sochu v barokním stylu vytvořil sochař Petr Váňa, který do ní vtisknul svoji vizi světce stojícího na břehu moře a vzdorujícího vodě a větru. Při Svatojánských slavnostech NAVALIS bylo soše požehnáno kardinálem Dominikem Dukou, jež bude společně se sochařem Petrem Váňou, předsedou Svatojánského spolku Vojtěchem Pokorným a Zdeňkem Bergmanem, otcem celé této myšlenky, součástí delegace, která se zúčastní osazování sochy přímo na ostově Vis. Slavnostní osazení proběhne během závodu tradičních chorvatských plachetnic falkuší „Komiža – Palagruža“, který je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Svatojánské slavnosti NAVALIS

Největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu v Praze s třísetletou tradicí!

15. května 

Ohňostroj při slavnostech Navalis | Navalis

Jen jednou v roce Pražané a lidé z celého světa uvidí nejstarší kamenný most v Čechách v tak impozantních kulisách.

Barokní koncert pod Karlovým mostem a světelné spectaculum

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ Svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. V předvečer svátku Svatého Jana Nepomuckého (na tzv. vigilii) se koná mše, procesí a barokní vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu.

Malba historie slavností Navalis | Navalis

Navštivte slavnost s několikasetletou tradicí od roku 1715.

Zdobení koní a žehnání | Navalis

15:00 hodin

Slavnostní zdobení koní
Hradčanské náměstí

Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha | Navalis

18:00 hodin

Slavnostní mše svatá
Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Svatojánské procesí na Karlův most | Navalis

19:15 hodin

Svatojánské procesí na Karlův most

20:30 hodin

Regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců
Karlův most

Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí | Navalis

20:45 hodin

Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi
Křižovnické náměstí

Světová premiéra koncertu Kryštofa Marka, barokní ohňostroj | Navalis

21:15 hodin

Koncert
na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

Detailní program

Stáhněte si plakát s programem Navalis 2017 jako obrázek

V neděli 14. května odpoledne přijďte strávit příjemné odpoledne na náplavce u Hergertovy cihelny, kde proběhne Chorvatské odpoledne, které v jednodenním předstihu uvede svatojánské slavnosti Navalis.

Během celého odpoledne budete moci vyzkoušet:
plavbu na pravých benátských gondolách
plavbu na chorvatských plachetnicích falkuších

Celé odpoledne bude probíhat ukázka stavění chorvatských lodí

Neděle 14. května

11:45
Třehusk
(staropražská kapela)

12:15
Slavnostní zahájení

12:50
Klapa – sv. Juraj Hrm
(chorvatský pěvecký sbor)

13:30
Prof. Božanič Přednáška o chorvatských plavidlech

14:10
Krušpánek
(Praha)

14:35
Malý handrláček + Lintavěnka
(Kunovice)

15:00
Rosénka
(Praha)

15:35
Malý handrláček + Lintavěnka
(Kunovice)

15:55
Klapa – sv. Juraj Hrm
(chorvatský pěvecký sbor)

16:15
Šomazguni
(chorvatský big beat)

Pondělí 15. května

15:00
Slavnostní zdobení koní
(Hradčanské nám.)

16.15
Žehnání jezdcům, koním a poutníkům
(Hradčanské náměstí)

16:45
Žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého
na Pohořelci

18:00
Slavnostní mše svatá
katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava

19:15
Svatojánské procesí
na Kralův most

20:30
Regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců
(Karlův most)

20:45
Závěrečná pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi
(Křížovnické náměstí)

21:10
Slavnostní fanfára trubačů (ATČR)
(světový rekord v počtu trubačů na lodích)

21:15
Koncert
na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

22:00
Velkolepý barokní ohňostroj

Součástí svatojánských NAVALIS jsou každoročně osvětové, duchovní a kulturní projekty.

Skleněná socha | Navalis

Skleněná socha

(2011)

Na pódiu byla požehnána největší odlitá skleněná socha Svatého Jana Nepomuckého na světě, která byla umístěná na most přes řeku Otavu v Čepicích u Sušice.

Zvony pro Nepomuk | Navalis

Zvony pro Nepomuk

(2011)

Z mostu byly spuštěny zvony na hladinu Vltavy, které byly dopraveny a posléze umístěny do místa narození Svatého Jana Nepomuckého.

Socha pod vodou | Navalis

 Socha pod vodou

(2013)

Socha, která je umístěna ve čtyřicetimetrové hloubce Slapské přehrady, kde původní socha na břehu Vltavy u Svatojánských proudů stávala.

Jízda králů | Navalis

Jízda králů

(2015)

V roce 2015  poprvé v Praze představena Jízda králů, která je zapsána na seznamu UNESCO jako mistrovské dílo ústního a nehmotného dědictví lidstva.

Kontakt

Partnerství – Partnership

Praha | Navalis

Spolupořadatelství – Co-organizer

Pražské Benátky | Navalis
Praha 1 | Navalis

Záštity – Patronage

Arcibiskupství pražské | Navalis
Strahovské opatství | Navalis
Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky | Navalis
Ministerstvo kultury | Navalis
Město Kunovice | Navalis

Mediální partnerství – Media partnership

Partneři – Partners

Pražská teplárenská | Navalis
Kolektory Praha | Navalis
Lesy ČR | Navalis
Národní hřebčín Kladruby | Navalis
Statní plavební správa | Navalis
PVS | Navalis
Asociace trumpetistů České republiky | Navalis
Povodí vltavy | Navalis
Dobrovolní hasiči Praha 1 | Navalis
Vodní hospodářství | Navalis
Muzeum Karlova mostu | Navalis
Vševltavský spolek | Navalis