Svatojánské slavnosti NAVALIS

13. ročník obnovených slavností pod Karlovým mostem v Praze s třísetletou tradicí!

15. května 2021

ONLINE STREAM OD 19H

„Svatojánské zvony“ k výročí 300. let
od blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Program  – sobota 15. května 2021

17.30
Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

19.00
Svatojánské procesí na Karlův most

19.30
300 světových zvonů zvoní na památku sv. Jana Nepomuckého

19.40
Regata lodí, plavba otužilců (Karlův most)

19.50
Závěrečná pobožnost v kostele sv. Františka (Křižovnické nám.)

20.30
Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

Tisková zpráva Navalis 2021

Svatojánské zvonění
v sobotu 15. května 2021,
mezi 19.30 až 20.00 hodin

Rozezvoňte zvony ve vašich kostelech a kaplích spojených
se svatým Janem Nepomuckým a uctěme tak našeho milého
světce u příležitosti 300 let od jeho blahořečení.

Obnovme staletou tradici po celém Světě.

Zvonit se bude například na Kubě, v Chorvatsku
v Polsku, Německu, Itálii, Indii, Austrálii, USA, Brazílii,
Španělsku atd.

Pošlete nám, prosím, videa se Svatojánským zvoněním.

Tel: 603 819 947,
info@navalis.cz

Ohňostroj při slavnostech Navalis | Navalis

Jen jednou v roce Pražané a lidé z celého světa uvidí nejznámnější kamenný most v Čechách v tak impozantních kulisách.

Barokní koncert pod Karlovým mostem a světelné spectaculum

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ Svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. V předvečer svátku Svatého Jana Nepomuckého (na tzv. vigilii) se koná mše, procesí a barokní vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu.

Malba historie slavností Navalis | Navalis

Navštivte slavnost s několikasetletou tradicí od roku 1627.

5. května 1627

V Praze se konalo první hudební vystoupení na lodích u příležitosti přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera.

15. května 1868

Slavnost byla spojena s položením základního kamene Národního divadla.

15. května 2009

První novodobé obnovené NAVALIS se konalo u příležitosti 280. výročí svatořečení sv. Jana.

„Svatý Jan Nepomucký je patronem mostů, komunikace, dobré pověsti a lidí od vody“

Svatojánské slavnosti Navalis | Navalis

 Zažijte genia loci barokní Prahy!

Staňte se součástí Svatojánských slavnosti v historické Praze a odnesete si nezapomenutelný duchovní a kulturní zážitek.

Svatého Jana Nepomuckého tradičně přijíždějí do Prahy uctít poutníci z celého světa

Každoročně do Prahy na tuto slavnost přijíždějí benátští gondoliéři. Svatý Jan Nepomucký je patron všech gondoliérů a jeden z osmi patronů Benátek. Socha Jana Nepomuckého je jedinou barokní sochou umístěnou přímo na břehu Grand Canalu v italských Benátkách.