Program

Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha | Navalis

17:30 hodin

Slavnostní mše svatá
Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Svatojánské procesí na Karlův most | Navalis

19:00 hodin

Svatojánské procesí na Karlův most

19:30 hodin

300 světových zvonů
zvoní na památku
sv. Jana Nepomuckého

19:40 hodin

Regata lodí, plavba otužilců
Karlův most

Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi, Křižovnické náměstí | Navalis

19:50 hodin

Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi
Křižovnické náměstí

20:30 hodin

Koncert
na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

21:55 hodin

Zakončení  NAVALIS

Součástí svatojánských NAVALIS jsou každoročně osvětové, duchovní a kulturní projekty.

Skleněná socha | Navalis

Skleněná socha

(2011)

Na pódiu byla požehnána největší odlitá skleněná socha Svatého Jana Nepomuckého na světě, která byla umístěná na most přes řeku Otavu v Čepicích u Sušice.

Zvony pro Nepomuk | Navalis

Zvony pro Nepomuk

(2011)

Z mostu byly spuštěny zvony na hladinu Vltavy, které byly dopraveny a posléze umístěny do místa narození Svatého Jana Nepomuckého.

Socha pod vodou | Navalis

 Socha pod vodou

(2013)

Socha, která je umístěna ve čtyřicetimetrové hloubce Slapské přehrady, kde původní socha na břehu Vltavy u Svatojánských proudů stávala.

Jízda králů | Navalis

Jízda králů

(2015)

V roce 2015  poprvé v Praze představena Jízda králů, která je zapsána na seznamu UNESCO jako mistrovské dílo ústního a nehmotného dědictví lidstva.

SLAVNOST SV. JANA NEPOMUCKÉHO V KOMIŽI NA OSTROVĚ VIS

 18. ČERVENCE 2017 V KOMIŽE PROBĚHLY ČESKO-CHORVATSKÉ SLAVNOSTI SV. JANA NEPOMUCKÉHO PATRONA JACHTAŘŮ A VŠECH LIDÍ OD VODY.

Jak oslavy probíhaly